مشروح خبر یا مطلب:

اولین جشنواره ملی فرهنگی، هنری و بهداشت روانی دانشجویان با شعار «سلامت روان برای همه»

اولین جشنواره ملی فرهنگی، هنری و بهداشت روانی دانشجویان با شعار «سلامت روان برای همه»


اولین جشنواره ملی فرهنگی، هنری و بهداشت روانی دانشجویان با شعار «سلامت روان برای همه» توسط مرکز مشاوره دانشگاه تهران، دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و کانون دانشجویی همیاران سلامت روان در تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.

پوستر جشنواره

شرایط شرکت در جشنواره

جوایز جشنواره

 

 

 

 

آدرس کوتاه :