مشروح خبر یا مطلب:

انصاری- منوچهر

انصاری- منوچهر


{name=name, data=منوچهر, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  انصاری
 نام:  منوچهر
 سمت:  مشاور روابط بین الملل
 تحصیلات:  دکترا- دانشیار
 تلفن:  61117699
 ایمیل:  mansari@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اساتید- طبقه بالا

لینک دسترسی به رزومه استاد

آدرس کوتاه :