مشروح خبر یا مطلب:

انصاری- رؤیا

انصاری- رؤیا


{name=name, data=رؤیا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  انصاری
 نام:  رؤیا
 سمت:  کارشناس آموزشهای کاربردی
 تحصیلات:  لیسانس - مترجمی زبان انگلیسی
 تلفن:  61117720
 ایمیل:  ansari67@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- سمت شرقی (چپ)- اتاق 114
آدرس کوتاه :