مشروح خبر یا مطلب:

انتصاب همکار محترم سرکار خانم رحیمیان به عنوان مسؤول اداره آموزش تحصیلات تکمیلی

انتصاب همکار محترم سرکار خانم رحیمیان به عنوان مسؤول اداره آموزش تحصیلات تکمیلی


سرکار خانم رحیمیان به عنوان مسؤول اداره آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت منصوب شدند.

سرکار خانم رحیمیان انتخاب شایسته شمارا  تبریک عرض می نماییم و برایتان آرزوی موفقیت داریم.

آدرس کوتاه :