مشروح خبر: مشروح خبر:

انتصاب جدید در حوزه معاونت آموزشی

جناب آقای محمد باقر مالکی به عنوان مسئول آموزش دوره‌های کارشناسی دانشکده مدیریت منصوب گردیدند.

این انتخاب شایسته را به ایشان، همکاران حوزه آموزش و سایر همکاران تبریک عرض می‌نماییم و برای ایشان آرزوی موفقیت داریم.