مشروح خبر یا مطلب:

انتصاب جدید در حوزه معاونت آموزشی

انتصاب جدید در حوزه معاونت آموزشی


جناب آقای محمد باقر مالکی به عنوان مسئول آموزش دوره‌های کارشناسی دانشکده مدیریت منصوب گردیدند.

این انتخاب شایسته را به ایشان، همکاران حوزه آموزش و سایر همکاران تبریک عرض می‌نماییم و برای ایشان آرزوی موفقیت داریم.
آدرس کوتاه :