مشروح خبر یا مطلب:

انتخاب دکتر سعید روحانی به عنوان هیأت علمی برگزیده آموزشی در هفتمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران (۱۳۹۹)

انتخاب دکتر سعید روحانی به عنوان هیأت علمی برگزیده آموزشی در هفتمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران (۱۳۹۹)


جناب آقای دکتر سعید روحانی 

انتخاب شایسته شما را به عنوان هیات علمی برگزیده آموزشی در هفتمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران (۱۳۹۹)
صیمانه خدمت شما و خانواده دانشکده مدیریت تبریک عرض می نماییم.
 
روابط عمومی 
 
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :