مشروح خبر یا مطلب:

انتخاب دو تن از اساتید دانشکده به عنوان استاد برگزیده ششمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران

انتخاب دو تن از اساتید دانشکده به عنوان استاد برگزیده ششمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران


اساتید گرامی جناب آقای دکتر محسن نظری و جناب آقای دکتر عباس نرگسیان به عنوان استاد برگزیده در ششمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران انتخاب شدند.
این اتفاق فرخنده را به ایشان و خانواده دانشکده مدیریت تبریک عرض می نمائیم.
روابط عمومی
آدرس کوتاه :