مشروح خبر یا مطلب:

انتخاب ایده دکتر ایوب محمدیان به عنوان ایده برتر برگزیده در بیستمین نمایشگاه پژوهش و فناوری

انتخاب ایده دکتر ایوب محمدیان به عنوان ایده برتر برگزیده در بیستمین نمایشگاه پژوهش و فناوری


"الگو ها و راهکار های نوین در همکاری دانشگاه ها با جامعه و صنعت " در سال ۱۳۹۸ مورد استقبال دستگاه های اجرایی کشور قرار گرفت.

عنوان ایده: پلت فرم آنلاین برای جمع سپاری مسایل صنعت به دانشگاه‌هاعنوان ایده برگزیده دانشگاهی در سال ١٣٩٨ از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دریافت لوح افتخار از معاون محترم پژوهشی و فناوری وزیر، را به جنابعالی تبریک گفته و از ایزدمنان توفیقات بیشتر برای شما آرزومندم.
روابط عمومی

آدرس کوتاه :