مشروح خبر یا مطلب:

امیری- مجتبی

امیری- مجتبی


{name=name, data=مجتبی, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  امیری
 نام:  مجتبی
 سمت:  مدیر گروه مدیریت دولتی
 تحصیلات:  دکترا- دانشیار
 تلفن:  61117663
 ایمیل:  mamiry@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اساتید- همکف- اتاق 24

لینک دسترسی به رزومه استاد

آدرس کوتاه :