مشروح خبر یا مطلب:

امکان ارائه رساله دکتری و پایان‌نامه ارشد به زبان غیر فارسی برای دانشجویان خارجی دوره‌های مشترک بین‌المللی

امکان ارائه رساله دکتری و پایان‌نامه ارشد به زبان غیر فارسی برای دانشجویان خارجی دوره‌های مشترک بین‌المللی


پیرو سؤال برخی از اعضای هیٲت علمی و دانشجویان غیر ایرانی در مورد ارائه رساله‌های دکتری و پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشجویان دوره‌های مشترک بین المللی به زبان غیر فارسی، به اطلاع می‌رساند: 

ارائه رساله دوره دکتری و پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد برای دانشجویان دوره‌های بین‌المللی بر اساس زبان دوره هنگام ورود باشد.

ولی دانشجویان دوره‌های مذکور ملزم به ارائه چکیده مبسوط رساله یا پایان‌نامه به زبان فارسی رساله دکتری حداقل ۵۰۰۰ کلمه و پایان‌نامه کارشناسی ارشد حداقل ۳۰۰۰ کلمه می‌باشند.

برای دیدن اصل خبر در وب‌سایت معاونت بین الملل دانشگاه، اینجا کلیک کنید

آدرس کوتاه :