مشروح خبر یا مطلب:

آماده‌سازی کارگاه کتابداری و اطلاع‌رسانی در کتابخانه و استفاده موقت از این کارگاه به عنوان سایت رایانه

آماده‌سازی کارگاه کتابداری و اطلاع‌رسانی در کتابخانه و استفاده موقت از این کارگاه به عنوان سایت رایانه


به اطلاع دانشجویان گرامی:

به همت همکاران کتابخانه و واحد انفورماتیک، کلاس و کارگاه کتابداری و اطلاع‌رسانی (با ظرفیت ده رایانه) احداث گردید.

تا اطلاع ثانوی و تجهیز سایتهای رایانه ساختمان الغدیر، دانشجویان گرامی ‌می‌توانند از این مکان به عنوان سایت‌رایانه استفاده نمایند.

به دلیل محدود بودن تعداد دستگاهها، هر دانشجو فقط یکساعت حق استفاده از این مکان را دارد.

 

در ضمن،در انتهای سالن مطالعه آقایان و خانمها فضایی جهت استفاده از لب‌تاب ایجاد شده است که دانشجویان گرامی می‌توانند با رایانه شخصی از این مکان استفاده نمایند.

آدرس کوتاه :