شرح مطلب

افزایش 766 عنوان کتاب به مجموعه کتب دیجیتال دانشکده

افزایش 766 عنوان کتاب به مجموعه کتب دیجیتال دانشکده


به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم دانشکده مدیریت می رساند:

کتابخانه دیجیتال دانشکده مدیریت تعداد ۷۶۶ عنوان کتاب لاتین سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۰ را خریداری و در فهرست کتابخانه دیجیتال جهت استفاده و بهره برداری مراجعان محترم به مجموعه  خود اضافه نمود.

لینک دسترسی به کتابخانه دیجیتال http://mngdlib.ut.ac.ir

 

 

آدرس کوتاه :