مشروح خبر یا مطلب:

اعلام آیین‌نامه و جدول دوره‌های دو وجهی دانشگاه تهران

اعلام آیین‌نامه و جدول دوره‌های دو وجهی دانشگاه تهران


متن نامه اداره برنامه ریزی و نظارت آموزشی اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت آموزشی

با سلام و تحیت

احتراماً، به استحضار می‌رساند عناوین دوره‌های دو وجهی دوره کارشناسی دانشگاه تهران و دوره‌های کهاد دانشگاه تهران در سایت معاونت آموزشی به آدرس https://academics.ut.ac.ir بارگذاری شده و از آدرس‌های اینترنتی ذیل قابل دسترسی می‌باشد.

خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به بارگذاری تارنمای مربوط به دوره‌های دو وجهی دوره کارشناسی و دوره‌های کهاد دانشگاه تهران در سایت آن پردیس / ‏‬دانشکده اقدام عاجل صورت پذیرد:

مدل دو وجهی دوره کارشناسی

دوره‌های کهاد در دانشگاه تهران‌‌‌‌‌‌

آدرس کوتاه :