مشروح خبر یا مطلب:

اطلاعیه وزارت علوم در خصوص میهمانی و انتقال متقاضیان دارای شرایط خاص در سال 1399

اطلاعیه وزارت علوم در خصوص میهمانی و انتقال متقاضیان دارای شرایط خاص در سال 1399


با سلام
 
احتراماً به پیوست نامه  شماره 41/3/2916  مورخ 1399/01/26  سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص میهمانی و انتقال متقاضیان دارای شرایط خاص در سال 1399  ، جهت استحضار ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به نحو مقتضی به متقاضیان اطلاع رسانی گردد..
 
 
 
آدرس کوتاه :