مشروح خبر یا مطلب:

اطلاعیه مهم و فوری برای نودانشجویان گرامی

اطلاعیه مهم و فوری برای نودانشجویان گرامی


با توجه به عدم اتمام ثبت نام و انتخاب واحد برخی از نودانشجویان، به اطلاع می رساند، تاریخ شروع کللاسهای درسی از روز یکشنبه 18 آبان 1399 خواهد بود.

 

از عزیزان دانشجو خواهشمند است به موارد ذیل نیز توجه و دقت فرمایند:

1. با توجه به محدودیت‌های روزهای کرونا، زمان ثبت نام حضوری (در صورت لزوم) متعاقبا اعلام خواهد شد، بدیهی است دانشجو موظف است اصل مدارک را تا زمان ثبت نام حضوری نزد خود نگه دارد.
2. انتخاب واحد در نیمسال اول توسط کارشناس آموزش انجام شده است.
3. در اولین ورود به سامانه گلستان پس از تکمیل پرسشنامه‌های مربوطه، دانشجو می‌تواند از طریق منوی آموزش/اطلاعات دانشجو، وضعیت ثبت نام در نیمسال اول خود را مشاهده نماید.
4. نام اساتید و روز و ساعت ارائه درس، از گزارش شماره 77 (در مسیر: ثبت نام/گزارشهای ثبت نام/ ثبت نام/ نتیجه ثبت نام (ترمیم) دانشجو درطول ثبت نام)، قابل مشاهده است.
5. برای ورود به کلاس دانشجو باید وارد سامانه https://elearn.ut.ac.ir  شود. انتقال اطلاعات از سامانه گلستان به سامانه ای‌-لیرن ممکن است چند روز به طول بینجامد و پس از انتقال، اطلاعات ترم جاری در پایین صفحه قابل رویت و جستجو خواهد شد، بنابراین لطفا دانشجویان قبل از شروع هر کلاس به سامانه ای‌ـلرن وارد شده و از ورود درس در سامانه و شروع کلاس مطلع شوند.
 

پیش از ارتباط با کارشناس آموزش لطفا:

2. با امور آموزشی (شامل قرایندها، قوانین، فرمها و ... )و فرمها و فرآیندها ... آشنا شوید (منوی افقی بالا/ فرمها و قوانین/ امور آموزشی)
 
 
 
 
آدرس کوتاه :