مشروح خبر یا مطلب:

اطلاعیه مهلت دفاع در شهریور ماه ۱۳۹۸

اطلاعیه مهلت دفاع در شهریور ماه ۱۳۹۸


آخرین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی (قبل از شروع تعطیلات تابستانه) روز ۱۶ تیر ماه خواهد بود و جلسه بعدی ۲ شهریور برگزار می‌شود.

دانشجویانی که باید تا پایان شهریور ۹۸ دفاع نمایند لازم است پایان نامه/رساله خود را پیش از تاریخهای یاد شده به تحصیلات تکمیلی تحویل دهند.

پایان نامه/رساله هایی که پس از 2 شهریور تحویل داده شوند اجازه دفاع در این ترم را ندارند.

یادآوری می‌شود که با شروع تعطلات تابستانه دانشکده نیمه تعطیل شده و دسترسی به کارشناسان دشوار خواهد بود. 

بنابر این اکیدا توصیه می‌گردد هر چه سریعتر اقدام مقتضی بعمل آورید.

 

آدرس کوتاه :