مشروح خبر یا مطلب:

اطلاعیه معاونت دانشجویی دانشگاه تهران: ارائه خدمات بهداشتی درمانی به دانشجویانی که مسافرت خارج کشور داشته‌اند

اطلاعیه معاونت دانشجویی دانشگاه تهران: ارائه خدمات بهداشتی درمانی به دانشجویانی که مسافرت خارج کشور داشته‌اند


قابل توجه دانشجویانی که اخیراً سفرهای خارج از کشور داشته‌اند:

مراکز بهداشت و سلامت و مشاوره دانشگاه و درمانگاه‌های تابعه در مجموعه خوابگاهی با بهره‌مندی از کادر تخصصی بهداشتی و درمانی آمادگی دارند خدمات بهداشتی و درمانی و خدمات سلامت (اعم از جسم و روان) به صورت رایگان به دانشجویان فوق ارائه نمایند. 
متقاضیان میتوانند جهت بهرهمندی از خدمات مذکور به پذیرش این مراکز مراجعه نمایند.
ضمناً به منظور هماهنگی حضور در درمانگاه‌ها و یا دریافت مشاوره‌های سلامت می‌توانند با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند. 
 
- پذیرش جهت اخذ نوبت پزشک: 92221116 
- اداره بهداشت جهت دریافت مشاوره بهداشتی : 92221196 – 92221166 
- دفتر مدیریت بهداشت و درمان: 92221166 
- خدمات مشاوره تلفنی مرکز مشاوره: 999691111 از ساعت 29 الی 16:16 
- هماهنگی جهت خدمات مشاورهای حضوری: 99616191 
 
آدرس کوتاه :