مشروح خبر یا مطلب:

اطلاعیه شماره 3- زمان و مکان مصاحبه شفاهی دکتری - ورودی ۱۳۹۸

اطلاعیه شماره 3- زمان و مکان مصاحبه شفاهی دکتری - ورودی ۱۳۹۸


موارد ذیل به اطلاع داوطلبان آزمون ورودی دکترای سال 1398 رسانیده می‌شود.

1.  داوطلب باید از برگه چک لیست مدارک، پرینت گرفته و مشخصات خود را در آن وارد نماید، و مدارک را بر اساس چک لیست آماده کرده و در زمان مصاحبه این برگه را به همراه داشته باشد.
 
2.  داوطب باید نیم ساعت قبل از زمان مصاحبه برای بررسی مدارک و پرونده در کلاس 27 ساختمان جنوبی دانشکده مدیریت حضور داشته باشد و عدم حضور در زمان مقرر به منزله انصراف از مصاحبه است.
     نقشه ساختمانهای دانشکده  (شماره 7 = ساختمان جنوبی)
 
3.  داوطلبانی دعوت به مصاحبه شده‌اند که در سایت سازمان سنجش ثبت نام و با پرداخت هزینه گواهی دریافت کرده‌اند. در صورتیکه نام ایشان در لیست زمانبندی مصاحبه نیست باید در ابتدای شروع زمان مصاحبه رشته خود به کلاس شماره 27 ساختمان جنوبی مراجعه نمایند.

دانلود فهرست زمان‌بندی دانشجویان جهت انجام مصاحبه:

 
 
 
آدرس کوتاه :