مشروح خبر یا مطلب:

اطلاعیه شماره 1- فهرست فعالیتهایی که دانشجویان دکترا بایستی در طی دوره انجام دهند (در غیر این‌صورت محروم از تحصیل خواهند شد)

اطلاعیه شماره 1- فهرست فعالیتهایی که دانشجویان دکترا بایستی در طی دوره انجام دهند (در غیر این‌صورت محروم از تحصیل خواهند شد)


اطلاعیه شماره (1)

قابل توجه دانشجویان دکتری

بر اساس آیین نامه آموزشی دانشگاه تهران دانشجویان دکتری باید فعالیت‌های زیر را در مقاطع اعلام شده انجام دهند، در غیر این صورت از تحصیل محروم و اخراج خواهند شد.

ردیف

فعالیت

زمان / شرط لازم

1

اتمام دوره آموزشی

ترم 3 (در صورت مردودی ترم 4)

2

شرط لازم برای شرکت در آزمون جامع

ارائه مدرک زبان

3

شرکت در آزمون جامع

ترم 4 (در صورت مردودی ترم 5)

4

دفاع از پروپوزال

ترم 6

5

فاصله بین تصویب پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی و دفاع از پروپوزال

حداکثر 15 روز

6

فاصله بین دفاع از پروپوزال و دفاع از پایان‌نامه

حداقل 365 روز

7

دفاع از رساله

ترم 8 ، سنوات مجاز ترم 10

8

شرط لازم برای دفاع از رساله

برگزاری سمینار، پیش‌دفاع و ارائه گواهی پذیرش مقاله

9

فاصله پیش دفاع و دفاع از رساله

حداقل 15 روز

10

زمان لازم برای داوری پایان نامه

حداقل 15 روز

 

توضیحات تکمیلی در سایت دانشکده مدیریت management.ut.ac.ir))  در قسمت فرمها و قوانین؛ آموزش تحصیلات تکمیلی موجود است.

 

آدرس کوتاه :