مشروح خبر یا مطلب:

اطلاعیه در خصوص ثبت نام و برنامه درسی ترم دوم سال 1399

اطلاعیه در خصوص ثبت نام و برنامه درسی ترم دوم سال 1399


دانشجویان گرامی؛

1. از مراجعه حضوری و تلفنی جددا خودداری نمایید.
2. دروس ارائه شده در نیمسال جاری در سامانه جامع گلستان بارگزاری شده است و به شرح ذیل قابل رویت است. با توجه به اصلاحات، برنامه پیوست نسخه نهایی نیست و برنامه نهایی را می توانید در سامانه جامع گلستان مشاهده نمایید. 
3. اگر ظرفیت کلاس تکمیل شده است، در لیست انتظار ثبت نام نمایید. پس از پایان انتخاب واحد بررسی خواهد شد.
4. هر موردی در برنامه درسی را فقط از طریق ایمیل کارشناس رشته خود پی‌گیری نمایید. در کمتر از 24 ساعت کاری پاسخ داده خواهد شد.
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :