مشروح خبر یا مطلب:

اطلاعیه در خصوص:تمدید پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی‌ارشد بدون شرکت در آزمون ورودی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

اطلاعیه در خصوص:تمدید پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی‌ارشد بدون شرکت در آزمون ورودی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰


آدرس کوتاه :