مشروح خبر یا مطلب:

اطلاعیه ثبت‌نام الکترونیکی معرفی شدگان آزمون دکتری سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه تهران، اطلاعیه شماره (۲)

اطلاعیه ثبت‌نام الکترونیکی معرفی شدگان آزمون دکتری سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه تهران، اطلاعیه شماره (۲)


ضمن آرزوی موفقیت برای معرفی شدگان ورود به مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۹۸ دانشگاه تهران، نظر ایشان را به اطلاعیه دانشگاه تهران در این خصوص جلب می‌نماییم:

لینک اطلاعیه در وب‌سایت دانشگاه تهران

لینک اطلاعیه در وب‌سایت اداره کل آموزش دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :