مشروح خبر یا مطلب:

اطلاعیه بورس تحصیلی متقابل ایران و روسیه: 2022-2021

اطلاعیه بورس تحصیلی متقابل ایران و روسیه: 2022-2021


اعطای تعدادی بورسیه تحصیلی در رشته ها و مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری و فرصتهای تحقیقاتی برای دانشجویان دکتری دانشگاههای داخل کشورانجام می پذیرد.
 
 
دفتر اموربین الملل
 
 
 
آدرس کوتاه :