مشروح خبر یا مطلب:

اطلاعیه برگزاری آزمون جامع دکتری (۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹)

اطلاعیه برگزاری آزمون جامع دکتری (۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹)


به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری (شرکت کننده در آزمون جامع) می‌رساند:

1. آزمون راس ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/04/17 برگزار خواهد شد. 
برای جلوگیری از ازدحام و رعایت پروتکل‌های بهداشتی لطفا داوطلبین طبق جدول ذیل بند2 این اطلاعیه در ساعتهای اعلام شده (7:30، 7:40 و 7:50) در دانشکده حضور داشته باشند (از ورود زودتر از ساعت 7:30 و تجمع در جلوی درب دانشکده جلوگیری می‌شود).
 
2. اسامی دانشجویان حائز شرایط در لیست پیوست اعلام شده است و ورود افراد خارج از لیست به دانشکده ممنوع است.
 
3.  آزمون صرفاً با رعایت اصول بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار خواهد شد.
 
4. دانشجویان هنگام ورود با دستگاه تب‌سنج کنترل خواهند شد و از ورود افراد با علائم سرماخوردگی اکیداً جلوگیری به عمل خواهد آمد.
 
5. به همراه داشتن و استفاده از ماسک توسط داوطلبین الزامی است.
 
6. پذیرایی در جلسه آزمون توسط دانشکده ممنوع است، از اینرو لازم است داوطلبان تغذیه مورد نیاز خود در حین برگزاری آزمون را به همراه داشته باشند.
 
7. عدم رعایت مقررات و ضوابط بهداشتی اعلامی از قبل و در طول برگزاری آزمون از سوی داوطلبین موجب محرومیت ایشان از حضور یا ادامه حضور در آزمون خواهد شد.
 
 
 
آدرس کوتاه :