مشروح خبر یا مطلب:

اطلاعیه برگزاری آزمون جامع دکتری (۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹)

اطلاعیه برگزاری آزمون جامع دکتری (۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹)


*** لینک دسترسی به منابع آزمون جامع 

 

تذکر:

فقط دانشجویانی که اسم ایشان در لیست هست می‌توانند در آزمون جامع شرکت کنند و اگر دانشجویی اسمش در لیست زیر نیست و متقاضی شرکت در آزمون می‌باشد باید تا روز سه‌شنبه (۴ تیرماه) با کارشناس رشته خود هماهنگ نماید.

 
1- آزمون راس ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/04/17 برگزار خواهد شد.
 
2- اسامی دانشجویان حائز شرایط در لیست پیوست اعلام شده است.
    لینک فایل اکسل اسامی دانشجویان
2-1- دانشجوی حائز شرایطی که نامش در لیست نیست، از طریق ایمیل کارشناس رشته و با درج نام و شماره دانشجویی در موضوع ایمیل پی‌گیری نماید.
لینک اطلاعات کارشناسان آموزش
 
3- دانشجویان حائز شرایط داوطلب به شرکت در آزمون جامع، لازم است به روش ذیل اعلام آمادگی نمایند.
کاربرگ شماره 1 را تکمیل و از طریق ایمیل به روش ذیل حداکثر تا روز شنبه مورخ 10 خرداد برای کارشناس رشته ارسال نماید.
 
موضوع ایمیل :
آمادگی شرکت در آزمون جامع 17-04-99 / شماره دانشجویی/ نام و نام خانوادگی 
 
متن ایمیل:
شماره دانشجویی: ...........
نام و نام خانوادگی : .....................
گروه :......................
رشته :...........................
با سلام؛
اینجانب دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت با مشخصات فوق، تعداد 18 واحد درسی خود را با میانگین کل ........... گذرانده ام و مدرک قبولی در آزمون زبان را به اداره آموزش ارائه داده ام و آمادگی خود برای شرکت در آزمون جامع روز سه شنبه مورخ 17 تیر را اعلام می دارم.
 
پیوست ایمیل:
کاربرگ شماره 1 تکمیل و امضا شده
 
4- رعایت ضوابط بهداشتی:
- آزمون صرفاً با رعایت اصول بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار خواهد شد.
- دانشجویان هنگام ورود با دستگاه تب سنج کنترل خواهند شد و از ورود افراد با علائم سرماخوردگی اکیداً جلوگیری به عمل خواهد آمد.
- به همراه داشتن و استفاده از ماسک توسط داوطلبین الزامی است.
- عدم رعایت کلیه مقررات و ضوابط بهداشتی اعلامی از قبل و در طول برگزاری آزمون از سوی داوطلبین موجب محرومیت ایشان از حضور و یا ادامه حضور در آزمون خواهد شد.
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :