مشروح خبر یا مطلب:

اطلاعیه برای دانشجویان جدیدالورود (ترم اول 1399-1400)

اطلاعیه برای دانشجویان جدیدالورود (ترم اول 1399-1400)


1- فرآیندها، فرمها، مقررات، بخشنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها، فهرست درس‌ها و برنامه درسی و تقویم آموزشی را در سایت دانشکده مطالعه نمائید.

از منوی افقی بالای صفحه سایت- گزینه فرمها و قوانین، و یا لینک زیر
 

2- به منظور عدم تداخل نقش‌ها و وظایف و انجام صحیح امور اداری لطفاً فقط از کارشناس مربوطه و از طریق ایمیل پی‌گیری نمائید. 

پی‌گیری شما از افراد دیگر تنها موجب تطویل فرآیند اداری و بروز اشتباه و دوباره کاری خواهد شد.
اسامی کارشناسان اداره آموزش در لینک زیر
 

 

نکات ذیل را در هنگام ارسال ایمیل رعایت نمائید تا پاسخ سریع و دقیق دریافت نمائید.

الف- در خط subject یا موضوع ایمیل، دقیقاً به این صورت اعلام نمائید: "موضوع / نام و نام خانوادگی / شماره دانشجویی"
ب- در متن ایمیل درخواست خود را دقیق و مختصر بنویسید.
 
 

اطلاعات تکمیلی:

  • ثبت نام دانشجویان جدیدالورود فقط به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و در صورت لزوم برای مراجعه حضوری و تحویل گواهی موقت مقاطع قبلی، اطلاعیه داده خواهد شد.
  • شروع ترم برای دانشجویان جدیدالورود از تاریخ شنبه ۱۷ آبان است.
  • در مورد شیوه برگزاری امتحانات پایان ترم یک ماه پیش از امتحان اطلاع‌رسانی خواهد شد.
 
 
آدرس کوتاه :