مشروح خبر یا مطلب:

اطلاعیه اداره کل آموزش دانشگاه در خصوص برگزاری دوره‌های دو وجهی و کهاد

اطلاعیه اداره کل آموزش دانشگاه در خصوص برگزاری دوره‌های دو وجهی و کهاد


با سلام و تحیت
 
احتراماً پیرو نامه شماره ۱۴۳۳۰۰/‏۱۲۳ مورخ ۱۲۱/‏۰۷/‏۱۳۹۹‬ به استحضار می‌رساند عناوین دوره‌های دو وجهی دوره کارشناسی دانشگاه تهران و دوره‌های کهاد دانشگاه تهران در سایت معاونت آموزشی به آدرس https://academics.ut.ac.ir بارگذاری شده و از آدرس‌های اینترنتی ذیل قابل دسترسی می‌باشد. خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به بارگذاری تارنمای مربوط به «دوره‌های دو وجهی دوره کارشناسی» (شامل آئین نامه مدل دو وجهی و عناوین دوره‌های دو وجهی مصوب) و «دوره‌های کهاد دانشگاه تهران» (شامل شیوه نامه دوره کهاد و عناوین دوره‌های مصوب کهاد) در سایت آن پردیس / ‏‬دانشکده اقدام عاجل صورت پذیرفته و آدرس اینترنتی تارنمای بارگذاری شده در سایت آن پردیس / ‏دانشکده‬ در اسرع وقت به این مدیریت اعلام شود.
 
*لازم است عناوین دوره‌های فوق در صفحه اصلی سایت پردیس / ‏دانشکده‬ به صورت دائمی و کاملاً قابل رؤیت قرار گرفته و از درج تارنمای مربوطه در قسمت اخبار، رویدادها و اطلاعیه‌ها به دلیل اینکه لینک قرار داده شده با درج خبر یا اطلاعیه جدید به مرور زمان از رؤیت خارج می‌شود، خودداری شود.
 
*با توجه به لزوم اجرای مدل دو وجهی از نیمسال دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰ لازم است اطلاع رسانی به دانشجویان در این خصوص به طور جداگانه توسط آن پردیس / ‏دانشکده‬ صورت گیرد.
 
*برای درج تارنمای مربوطه در صفحه اول سایت پردیس / ‏دانشکده‬ حتماً از دو تارنمای ذیل استفاده شود و واحدها تنها به درج عناوین مدل‌های دو وجهی یا دوره‌های کهاد مصوب خود اکتفا نکنند. در صورت استفاده از دو تارنمای ذیل موارد مصوب جدید اضافه شده توسط دفتر برنامه ریزی برای آن پردیس / ‏‬ دانشکده قابل رؤیت خواهد بود.
 
 
 
 
آدرس کوتاه :