مشروح خبر یا مطلب:

آزمون و توسعه مدل اثربخشی کمپین‌های تبلیغات انتخاباتی (مورد مطالعه: کمپین‌های انتخاباتی شهر رشت)

آزمون و توسعه مدل اثربخشی کمپین‌های تبلیغات انتخاباتی (مورد مطالعه: کمپین‌های انتخاباتی شهر رشت)


New Page 2

عنوان پایان‌نامه:

 آزمون و توسعه مدل اثربخشی کمپین‌های تبلیغات انتخاباتی (مورد مطالعه: کمپین‌های انتخاباتی شهر رشت)

 $chekideh.getData()

 نام دانشجو  یاسر  علیجانی
 مقطع تحصیلی و رشته  کارشناسی ارشد -  مدیریت رسانه
 استاد راهنمای اول  دکتر داتیس خواجه‌ئیان
 استاد راهنمای دوم  
 استاد راهنمای سوم  
 استاد مشاور اول  دکتر حمیدرضا کرکه‌آبادی
 استاد مشاور دوم  
 استاد مشاور سوم  
 استاد داور اول  دکتر کیماسی
 استاد داور دوم  دکتر مجتبی امیری
 استاد داور سوم  
 استاد داور چهارم  
 زمان برگزاری  تاریخ 1397/11/8 ساعت 15    $time.getdata()
 مکان  کلاس 301- ساختمان امام رضا
آدرس کوتاه :