مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- MBA: شناسایی و اولویت بندی نوآوری های اینترنت اشیا در بازاریابی دیجیتال

ارشد- MBA: شناسایی و اولویت بندی نوآوری های اینترنت اشیا در بازاریابی دیجیتال


عنوان رساله/پایان نامه

 شناسایی و اولویت بندی نوآوری های اینترنت اشیا در بازاریابی دیجیتال

نام دانشجو

سیده فاطمه میرباقری

مقطع تحصیلی

ارشد

رشته تحصیلی

MBA

استاد راهنمای اول

دکتر ایوب محمدیان

ستاد مشاور اول

دکتر امیر خانلری

استاد داور اول

دکتر جعفرزاده

استاد داور دوم

دکتر خواجه ئیان

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

سه شنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

30/11/1397

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

13:15

مکان (ساختمان و کلاس)

کلاس 27 جنوبی

چکیده رساله/پایان‌نامه

در این برهه زمانی که تحریم اقتصادی ایران منجر به رسوب بحران در بخش های تولیدی کشور و کاهش رقابت پذیری بنگاه های صنعتی و معدنی و در نتیجه تعطیلی آن ها و یا کاهش تولید و یا افزایش ضرر آن ها شده است، تاکید بر تولید ملی است و سال جاری(سال 97) به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است. بازاریابی و تبلیغات یکی از محورهایی است که برای حمایت از تولید ناگزیر باید به آن توجه کرد. زیرا چه بسا که در بخش هایی محصولات با کیفیت وجود دارد اما بعلت عدم استفاده از روش های صحیح و نوین بازاریابی نتوانسته است مشتریان کافی را جذب کند. از طرفی انقلاب دیجیتالی همه ی رفتارها و سبک زندگی را تحت تاثیر قرار داده است  و حتی کسب و کار های کوچک نیز تحت تاثیر قدرت این تغییر بنیادی قرار گرفته اند. بازاریابی نیز از این تغییر در امان نمانده است و با وجود اینکه فرآیندهای آن تقریبا ثابت باقی مانده است، رسانه های پیشرفته تر که پس از انقلاب فناورانه ایجاد شده اند، زیر شاخه ای از بازاریابی به نام "بازاریابی دیجیتال" به وجود آورده اند که اخیرا استفاده از فناوری های نوین همچون اینترنت اشیا در بازاریابی را مورد توجه قرار داده است  و ظهور فناوری اینترنت اشیا که بحث جدیدی در زمینه ی اینترنت محسوب می شود منجر به ایجاد مسیر جدیدی از تحقیقات ابتکاری در حوزه ی بازاریابی گشته است. لذا هدف این پژوهش شناسایی کاربردهای نوآورانه اینترنت اشیا در بازاریابی دیجیتال است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر نحوه ی گردآوری داده ها از نوع پژوهش های کیفی به شمار می رود. در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش فراترکیب به شناسایی کاربردهای نوآورانه اینترنت اشیا در بازاریابی پرداخته و کاربردهای اینترنت اشیا در هفت حوزه ی بازاریابی شامل محصول، مکان، قیمت، ترفیع، فرآیندها، افراد و تجهیزات فیزیکی طبقه بندی شدند. براساس نتایج بدست آمده، انتشار مقالات مربوط به کاربردهای اینترنت اشیا در بازاریابی روند صعودی داشته و کشورهای ایالات متحده و پس از آن کشورهای آسیایی نظیر چین و هند در این زمینه پیشرو هستند. سپس با استفاده از از روش فرآیند تحلیل شبکه ای فازی، و به کمک خبرگان آشنا با فناوری و کاربردهای اینترنت اشیا که سابقه همکاری با شرکت های فعال در حوزه بازاریابی را داشته اند، این کاربردها با استفاده از شاخص های فناورانه، پتانسیل بازار و محیط قانونی اولویت بندی شدند. نتایج این پژوهش نشان داد اولویت کاربردهای اینترنت اشیا در حوزه های مختلف آمیخته بازاریابی براساس شاخص های مذکور به ترتیب در حوزه های محصول، ترفیع، تجهیزات فیزیکی، فرآیندها، مکان، قیمت و نهایتا افراد است.

واژه های کلیدی: بازاریابی هوشمند، اینترنت اشیا، کاربردها، فراترکیب، نوآوری

 

 

 

آدرس کوتاه :