مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- MBA: بررسی تاثیر جو وبسایت بر احتمال معرفی به دوستان با متغیرهای میانجی وضعیت احساسی و نگرش به وبسایت

ارشد- MBA: بررسی تاثیر جو وبسایت بر احتمال معرفی به دوستان با متغیرهای میانجی وضعیت احساسی و نگرش به وبسایت


 

 

 

 

عنوان رساله/پایان نامه

بررسی تاثیر جو وبسایت بر احتمال معرفی به دوستان با متغیرهای میانجی وضعیت احساسی و نگرش به وبسایت

نام دانشجو

کیوان کریمی پور

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

MBA

استاد راهنمای اول

دکتر مسعود کیماسی

استاد مشاور اول

دکتر نسترن حاجی حیدری

استاد داور اول

دکتر خواجه ئیان

استاد داور دوم

دکتر جعفرزاده

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

سه شنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

7/12/1397

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

15:15

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان امام رضا(ع)- کلاس 305

چکیده رساله/پایان‌نامه

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر جو فروشگاه های آنلاین و طراحی آگاهانه آن برای تأثیرگذاری بر کاربران مانند عدم وجود لینک های کور و منطق کاربری مناسب و همچنین نحوه ارایه محصولات و رنگبندی مناسب بر وضعیت احساسی افراد (شناخت،عاطفه و احساس فرد نسبت به فروشگاه) و در ادامه تاثیر وضعیت احساسی بر نگرش افراد نسبت به فروشگاه و قصد خرید افراد است. هدف نهایی این تحقیق بررسی تاثیر عوامل نگرش به وب سایت و وضعیت احساسی بر معرفی سایت به دیگران است. در این تحقیق مدل محرک -ارگانیسم- پاسخ بکار گرفته شده است. که در آن متغیرهای جو فروشگاه به عنوان محرک ،حالات درونی به عنوان ارگانیسم و معرفی سایت به دیگران به عنوان پاسخ در نظر گرفته شده است.

این تحقیق در محیط واقعی و به صورت میدانی صورت خواهد گرفت. این تحقیقات میدانی که به صورت پرسشنامه آنلاین است بین افرادی که در دو ماه اخیر خریدار فروشگاه آنلاین تخفیف برتر بوده اند، توزیع می گردد. در این تحقیق خریداران فروشگاه الکترونیکی تخفیف برتر به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته می شوند. در این پژوهش به منظور تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه، با استفاده از نرم افزارهای spss و smart pls، از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است.

واژه‌های کلیدی: جو وب سایت، فروشگاه آنلاین، معرفی به دوستان، تجارت الکترونیک، نگرش به وب سایت

 

آدرس کوتاه :