مشروح خبر یا مطلب:

ارشد: مطالعه آسیب‌شناسانه فرایند سیاستگذاری صنعت موسیقی درجمهوری اسلامی ایران

ارشد: مطالعه آسیب‌شناسانه فرایند سیاستگذاری صنعت موسیقی درجمهوری اسلامی ایران


 

 

 

 

عنوان رساله/پایان نامه

مطالعه آسیب‌شناسانه فرایند سیاستگذاری صنعت موسیقی درجمهوری اسلامی ایران

نام دانشجو

محسن شهمیرزای

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مدیریت رسانه

استاد راهنمای اول

دکتر طاهر روشندل اربطانی

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر سمیه لبافی‌پژوه

استاد مشاور دوم

 

استاد مشاور سوم

 

استاد داور داخلی

دکتر سید مهدی شریفی

استاد داور خارجی

دکتر عباس نرگسیان

استاد داور سوم

 

استاد داور چهارم

 

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

سه شنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

1398/6/5

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

۱۴

مکان (ساختمان و کلاس)

۴۲۰

چکیده رساله/پایان‌نامه

صنعت موسیقی به عنوان یکی از صنایع اثرگذار و سودآور هنری-رسانه‌ای در سال‌های اخیر نقش ویژه‌ای در بازار پیدا کرده است. از همین رو نمی‌توان نسبت به فعالیت‌های آن و چالش‌هایی که با آن روبه‌رواست در سطح سیاستگذارانه بی‌تفاوت بود. پژوهش کنونی در پی یافتن چالش‌های سیاستگذارانه در صنعت موسیقی ایران و تبیین شبکه کنشگران سیاستگذاری و روابط بین آن‌ها است. در این پژوهش داده‌های میدانی  به وسیله روش تحقیق کیفی تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شده اند. پاسخ به سوالات این تحقیق و ترسیم شبکه کنشگران به کمک تئوری کنشگر-شبکه صورت پذیرفته است که در پژوهش کنونی به عنوان چارچوب مفهومی مورد استفاده قرار گرفته‌است. براساس یافته‌های این تحقیق، شبکه سیاستگذاری صنعت موسیقی با ناهمگنی بسیاری  در میان کنشگران خود همراه است. در این شبکه بازیگر محوری وجود ندارد و با توجه به پیچیدگی‌های ادراک شده، این شبکه از استحکام کافی جهت سیاستگذاری و رفع‌چالش های صنعت موسیقی برخوردار نیست.

 

آدرس کوتاه :