مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- مدیریت مالی: بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر کرج به روش هدانیک

ارشد- مدیریت مالی: بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر کرج به روش هدانیک


دانشجو  آزاده فضل‌الهی  کارشناسی ارشد  -  مدیریت مالی
اساتید راهنما  دکتر عیوضلو      
اساتید مشاور  دکتر محمودی      
اساتید داور  دکتر تهرانی  دکتر تقی زاده    
زمان و مکان  چهارشنبه 1397/11/24  ساعت 9:45  ساختمان امام رضا - کلاس 301
چکیده
آدرس کوتاه :