مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- مدیریت بازاریابی: بررسی تأثیر مالکیت برند(داخلی و خارجی) بر قصد خرید با میانجیگری تفاوت‌های قیمتی و قوم‌گرایی مصرف‌کننده

ارشد- مدیریت بازاریابی: بررسی تأثیر مالکیت برند(داخلی و خارجی) بر قصد خرید با میانجیگری تفاوت‌های قیمتی و قوم‌گرایی مصرف‌کننده


دانشجو  احسان هاشمی  کارشناسی ارشد  -  مدیریت بازاریابی
اساتید راهنما  دکتر محسن نظری      
اساتید مشاور  دکتر مسعود کیماسی      
اساتید داور  دکتر عباسیان  دکتر حقیقی    
زمان و مکان  سه شنبه 1397/11/16  ساعت ساعت 15  ساختمان الغدیر- طبقه دوم- کلاس 32
چکیده

پژوهشی که پیش روی شما است در حوزه علم بازاریابی و به طور مشخص رفتار مصرف کننده صورت گرفته است در واقع متغیر های اصلی که بر آنها تاکید شده است مالکیت درک شده برند، تغییرات قیمتی و قوم گرایی مصرف کننده است

منظور از قوم گرایی مصرفی میزانی است که یک شخص خریدن کالاهایی که تصور می کند به گروه اجتماعی که خودش به آن تعلق دارد را به خریدن سایر کالاها ترجیح می دهد

در این تحقیق گروه اجتماعی مورد بررسی ملت ایران به عنوان یک قوم است و جامعه آماری نیز ساکنین شهر تهران در نظر گرفته شده است. روش نمونه گیری در دسترس بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های spssو pls استفاده شده است.

مهمترین نتیجه ای که حاصل شد از این قرار است: مصرف کنندگانی که سطوح بالایی از قوم گرایی را دارا هستند کمتر تحت تاثیر تغییرات قیمتی قرار می گیرند و در هر حال از تولیدات با برند داخلی حمایت می کنند لازم به ذکر است که در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از برند اسنوا و ال جی به عنوان نمونه ای از برند داخلی و خارجی استفاده شده و از مشارکت کنندگان درخواست شده تا میزان تمایل خود به خرید کالای مورد نظر(یخچال ساید بای ساید) را تحت شرایط مختلف قیمتی اعلام نمایند.

 
آدرس کوتاه :