مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- فناوری اطلاعات: بررسی مقایسه‌ای عملکرد پلتفرم‌های تحلیل و پردازش سنتی با پلتفرم‌های عظیم‌داده (مورد مطالعه داده‌های اپراتور تلفن همراه)

ارشد- فناوری اطلاعات: بررسی مقایسه‌ای عملکرد پلتفرم‌های تحلیل و پردازش سنتی با پلتفرم‌های عظیم‌داده (مورد مطالعه داده‌های اپراتور تلفن همراه)


عنوان رساله/پایان نامه

بررسی مقایسه‌ای عملکرد پلتفرم‌های تحلیل و پردازش سنتی با پلتفرم‌های عظیم‌داده (مورد مطالعه داده‌های اپراتور تلفن همراه)

نام دانشجو

مهدی امیرصادقی

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مدیریت فناوری اطلاعات

استاد راهنمای اول

دکتر سعید روحانی

استاد مشاور اول

دکتر بابک سهرابی

استاد داور اول

دکتر ایوب محمدیان

استاد داور دوم

دکتر ایمان رئیسی

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

دوشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

1397/11/29

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

17:00

مکان (ساختمان و کلاس)

401( امام رضا)

چکیده رساله/پایان‌نامه

امروزه صنعت مخابرات و همچنین اپراتورهای تلفن همراه با عرضه تلفن های هوشمند با حجم عظیمی از داده مواجه هستند. این حجم بزرگ از انواع داده‌ها که هر روز بر تنوع آنها نیز اضافه می‌گردد عظیم داده نامیده می‌شوند. پردازش و تحلیل این حجم و تنوع از داده خارج از توان ابزارهای پلتفرم سنتی می‌باشد. از این رو در پاسخ به نیاز‌های جدید پردازشی ابزارهای پلتفرم عظیم داده پا به عرصه نهاده‌اند. یکی از مهمترین منابع داده‌ای در اپراتورهای تلفن همراه که تحلیل آنها ارزش زیادی ایجاد می‌کند داده‌های جزئیات تماس مشتریان می باشد. این داده ها در انباره‌های داده سنتی بصورت توده‌ای نگهداری و تحلیل می‌گردند. مسئله اصلی در پردازش این داده‌ها این است که آیا استفاده از ابزارهای پلتفرم عظیم داده می تواند کارایی و سرعت پردازش داده‌ها را افزایش دهد. سوال بعدی این است که باید چه ابزارها  با چه مقیاس و عواملی در پلتفرم عظیم داده استفاده گردد  تا به بهره‌وری مورد نظر دست یابیم. در این پژوهش با استفاده از اصول روش طراحی آزمایش به مقایسه عملکرد ابزارهای پلتفرم سنتی و عظیم داده پرداخته‌ایم تا برای این پرسش ها پاسخ مناسب بیابیم. 

بعد از انجام آزمایش‌های گوناگون و مقایسه در شرایط مشابه برای ابزارهای سنتی و عظیم داده به نتایج مختلفی دست یافتیم. بطور کلی می توان گفت که ابزارهای عظیم داده در حجم‌ های کم برتری قابل توجهی بر ابزارهای سنتی ندارند اما هنگامی که حجم داده ها رو به فزونی می‌گذارد و از چند صد گیگا بایت تا چندین ترابایت و بیشتر می‌شود ابزارهای عظیم داده بسیار بهتر عمل کرده و سرعت پردازش داده ها بالاتر می‌رود. علاوه بر مقایسه دو پلتفرم سنتی و عظیم داده، میان ابزارهای پلتفرم عظیم داده نیز مقایسه صورت گرفته و قوت و ضعف هر کدام از ابزارها در جستارهای گوناگون ثبت گردید. امید است نتایج این پژوهش بتواند به مدیران سازمانها و شرکت ها در انتخاب ابزار مناسب برای پردازش و تحلیل داده‌ها یاری رسان باشد. 

واژه‌های کلیدی : عظیم‌داده، پلتفرم سنتی، پلتفرم عظیم‌داده، داده‌های جزئیات تماس، مقایسه عملکرد، پردازش داده، روش طراحی آزمایش

 

 

آدرس کوتاه :