مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- فناوری اطلاعات: بررسی علل استفاده معلمان مقطع دبیرستان از شبکه‌های اجتماعی در امر آموزش

ارشد- فناوری اطلاعات: بررسی علل استفاده معلمان مقطع دبیرستان از شبکه‌های اجتماعی در امر آموزش


عنوان رساله/پایان نامه

بررسی علل استفاده معلمان مقطع دبیرستان از شبکه‌های اجتماعی در امر آموزش

نام دانشجو

فاطمه دانشی

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مدیریت فناوری اطلاعات

استاد راهنمای اول

دکتر حامد جعفرزاده

استاد مشاور اول

دکتر امیر مانیان

استاد داور اول

دکتر ایوب محمدیان

استاد داور دوم

دکتر اسفیدانی

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

شنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

1397/11/27

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

11:30

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان امام رضا(ع)، کلاس 301

چکیده رساله/پایان‌نامه

شبکه‌های اجتماعی، از جمله فناوری‌های محبوب مبتنی بر اینترنت هستند که کاربران را قادر می‌سازند تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. در سال‌های اخیر این فناوری به‌عنوان یک ابزار آموزشی مورد استفاده قرار گرفته است و معلمان به طور روزافزون از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند. با این حال، علی‌رغم اینکه پژوهش‌هایی در زمینه استفاده آموزشی اساتید دانشگاه از شبکه‌های اجتماعی در امر آموزش صورت گرفته است، پژوهش‌های اندکی در مورد استفاده آموزشی معلمان از این فناوری در دبیرستان‌ها انجام شده است. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی علل استفاده معلمان دبیرستان از شبکه‌های اجتماعی در امر آموزش است. برای این منظور، وضعیت استفاده معلمان از شبکه‌های اجتماعی، اهداف آن‌ها برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی، دیدگاه آن‌ها درباره استفاده علمی از شبکه‌های اجتماعی، انگیزه‌های معلمان از استفاده آموزشی از شبکه‌های اجتماعی و موانع موجود برای عدم استفاده از شبکه‌های اجتماعی در امر آموزش مورد بررسی قرار گرفته است.

   در این پژوهش از رویکرد روش ترکیبی با تمرکز بر استفاده از پرسش‌نامه (شامل سوالات بسته و باز) برای جمع آوری داده‌ها از 121 معلم مشغول به تدریس در دبیرستان‌های استان تهران استفاده شده است. تجزیه و تحلیل آماری توصیفی بر روی داده‌های کمی با استفاده از نرم‌افزار IBM SPSS 22 انجام شده است. داده‌های کیفی (شامل مصاحبه و سوالات باز) که از پرسش‌نامه ها بدست آمد، با روش "تحلیل محتوای کیفی" مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای این منظور فرآیند سه مرحله‌ای تحلیلی که توسط امرسون، فرتز و شاو (1995) بنا شده است، مورد استفاده قرار گرفت.

   نتایچ پژوهش نشان داد که از میان انواع شبکه‌های اجتماعی، دبیران مقطع متوسطه از پیام‌رسان‌های خارجی بیشترین استفاده را دارند. بیشترین استفاده آموزشی دبیران از شبکه‌های اجتماعی، به‌منظور به اشتراک‌گذاری منابع و محتوای درسی و اطلاع‌رسانی از طریق شبکه‌های اجتماعی است. دیدگاه دبیران در مورد استفاده آموزشی از شبکه‌های مجازی این است که شبکه‌های اجتماعی برای آموزش مناسب هستند و فرصت ارتباط با دانش‌آموزان را فراهم می‌کنند. فرهنگ‌سازی در زمینه استفاده آموزشی از شبکه‌های اجتماعی نیز حائز اهمیت است. انگیزه دبیران از استفاده از شبکه‌های اجتماعی این است که شبکه‌های اجتماعی راهی سریع و موثر برای ارتباط را فراهم می‌آورد و در هر لحظه و هر مکان در دسترس هستند. بزرگترین مانع دبیران از استفاده آموزشی از شبکه‌های اجتماعی، نگرانی‌شان در خصوص حفظ حریم خصوصی است. بعلاوه عدم فرهنگ‌سازی و استفاده نادرست از شبکه‌های اجتماعی عامل بازدارنده بعدی از استفاده آموزشی از شبکه‌های اجتماعی توسط دبیران است.

 

آدرس کوتاه :