مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- علم سنجی: ارزیابی تطبیقی روند پژوهشی حوزه‌‏‏های بیوشیمی و زیست‌‏شناسی مولکولی ایران و کشورهای منتخب به منظور شناسایی خلأهای پژوهشی و موضوع‏های داغ و نوظهور

ارشد- علم سنجی: ارزیابی تطبیقی روند پژوهشی حوزه‌‏‏های بیوشیمی و زیست‌‏شناسی مولکولی ایران و کشورهای منتخب به منظور شناسایی خلأهای پژوهشی و موضوع‏های داغ و نوظهور


دانشجو  بهزاد غلامپور  کارشناسی ارشد  -  علم‏سنجی
اساتید راهنما  پروفسور علی اکبر صبوری      
اساتید مشاور  دکتر علیرضا نوروزی      
اساتید داور  دکتر مریم صراف زاده  دکتر زویا آبام    
زمان و مکان  سه شنبه- 1397/11/23  ساعت 14:30  ساختمان امام رضا (ع) کلاس 301
چکیده
آدرس کوتاه :