مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- علم‌سنجی: ارزیابی تطبیقی روند رشد علم و فناوری در کشورهای ایران و کره جنوبی

ارشد- علم‌سنجی: ارزیابی تطبیقی روند رشد علم و فناوری در کشورهای ایران و کره جنوبی


عنوان رساله/پایان نامه

ارزیابی تطبیقی روند رشد علم و فناوری در کشورهای ایران و کره جنوبی

نام دانشجو

علی علیزاده

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

علم سنجی

استاد راهنمای اول

دکتر علیرضا نوروزی

استاد مشاور اول

دکتر علی اکبر صبوری

استاد داور اول

دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی

استاد داور دوم

دکتر محمد خندان

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

دوشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

1397/11/29

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

14

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان جنوبی کلاس 22

چکیده رساله/پایان‌نامه

هدف: علم و فناوری در دنیای امروز از مهمترین عوامل توسعه و زیربنای توسعه پایدار در هر کشوری محسوب می‌شود. به همین سبب، ارزیابی تطبیقی و شناخت وضعیت موجود علم و فناوری کشورها برای انجام تغییر و بهبود شرایط کنونی ضروری است. هدف از این پژوهش، ارزیابی تطبیقی روند رشد علم و فناوری در کشورهای ایران و کره‌جنوبی در بازه زمانی 1978 تا 2017 است.

روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی است و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد علم‌سنجی و بر اساس تحلیل سری‏های زمانی در نظام‌ها و شاخص‌های سنجش علم و فناوری (بانک جهانی، سازمان ملل، یونسکو، اداره ثبت اختراع و علائم تجاری آمریکا و...) انجام شده است. جامعه آماری مورد پژوهش وضعیت علم و فناوری در کشورهای ایران و کره‌جنوبی، در سال‏های مورد بررسی است. برای تحلیل داده‌ها از نرم‏افزارهای وس‌ویور و هیست سایت استفاده شده است.

یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش حکایت از آن دارد که نسبت پروانه‌های ثبت اختراع به تولیدات علمی در کشور کره‌جنوبی وضعیت مطلوبی دارد؛ اما این نسبت برای کشور ایران مناسب نیست. یعنی علی‌رغم افزایش چشمگیر تولیدات علمی، ثبت پروانه‌های ثبت اختراع رشد چندانی نداشته است به طوری که تعداد پروانه‏های ثبت اختراع کره‌جنوبی تا سال 2017 میلادی، 23348 مورد؛ در مقابل کمتر از 500 پروانه ثبت اختراع بین‏المللی از سوی ایران در بوده است. در همه شاخصهای مطالعه شده در این پژوهش، وضعیت کشور ایران مطلوب نیست. در مقابل کشور کره‌جنوبی از شرایط خوبی برخوردار است. حتی در بعضی از شاخص‌ها جایگاه اول جهانی را دارد. مانند شاخص دولت الکترونیک و شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات.

نتیجه‏گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که در همه شاخص‌ها، کشور ایران نسبت به کره‏جنوبی وضعیت مطلوبی ندارد و جالب اینکه در برخی از شاخص‌ها طی سال‌های اخیر به جای پیشرفت و پر کردن خلأهای قبلی، شاهد افت در مؤلفه‌های این شاخص‌ها بودیم.

کلیدواژه‏ها: ارزیابی تطبیقی، نظام‏های سنجش علم و فناوری، تولیدات علمی، ایران، کره‌جنوبی

 

 

آدرس کوتاه :