مشروح خبر یا مطلب:

ارشد: سناریوهای آینده ارزهای دیجیتال در ایران، مطالعه موردی بیت کوین

ارشد: سناریوهای آینده ارزهای دیجیتال در ایران، مطالعه موردی بیت کوین


 

 

 

 

 

 

عنوان رساله/پایان نامه

سناریوهای آینده ارزهای دیجیتال در ایران، مطالعه موردی بیت کوین

نام دانشجو

مریم کلانتری

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مهندسی آینده پژوهی

استاد راهنمای اول

دکتر ذوالفقارزاده

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر شامی زنجانی

استاد مشاور دوم

دکتر عباسیان

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر روحانی

استاد داور دوم

دکتر موسویان

استاد داور سوم

 

استاد داور چهارم

 

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

چهارشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

1397/06/27

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

13:30

مکان (ساختمان و کلاس)

کلاس ۲۸ ساختمان جنوبی

چکیده رساله/پایان‌نامه

 

 

آدرس کوتاه :