مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- حسابرسی (سیمین مقدسی): رابطه بین ارزش وجوه نقد و محافظه‌کاری حسابداری : نقش سهامداران کنترل کننده

ارشد- حسابرسی (سیمین مقدسی): رابطه بین ارزش وجوه نقد و محافظه‌کاری حسابداری : نقش سهامداران کنترل کننده


 

 

 

 

عنوان رساله/پایان نامه

رابطه بین ارزش وجوه نقد و محافظه‌کاری حسابداری : نقش سهامداران کنترل کننده

نام دانشجو

سیمین مقدسی

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

حسابرسی

استاد راهنمای اول

سرکار خانم بیتا مشایخی

استاد مشاور اول

جناب آقای آرش تحریری

استاد داور اول

سرکار خانم رضوان حجازی

استاد داور دوم

جناب آقای غلامرضا کرمی

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

شنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

11/12/1397

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

12:30

مکان (ساختمان و کلاس)

اما رضا، کلاس 420

چکیده رساله/پایان‌نامه

این تحقیق به دنبال بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری با ارزش وجوه نقد شرکت و تاثیر سهامداران کنترل کننده بر روی این رابطه میباشد. سهامداران کنترل کننده در رویه های حسابداری و گزارش دهی تمایل کمتری به ارائه ی شفاف وضع موجود دارند که همین امر به افزایش مشکل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی می انجامد و متعاقبا ارزش جریان های نقدی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.  لیکن محافظه کاری حسابداری که از خود از مولفه های راهبری شرکتی محسوب میشود اهرم فشاری برای گزارش دهی شفاف تر است. بحران های مالی دهه های اخیر که اکثرا ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بالا و گزارش دهی سوگیرانه میباشد دلالت بر اهمیت تحقیق پیش رو دارد و با توجه به افزایش سهامداران کنترل کننده در شرکت ها ضرورت می یابد تا تاثیر این مهم بر رابطه میان محافظه کاری حسابداری و ارزش وجوه نقد در نظر گرفته شود. تحقیق پیش رو به بررسی این موضوع میپردازد که محافظه کاری حسابداری از دریچه سهامداران کنترل کننده چه تاثیری میتواند بر روی ارزش جریان های نقدی شرکت بگذارد.

 

آدرس کوتاه :