مشروح خبر یا مطلب:

ارشد: بررسی یک مسابقه انبوه سپاری ایده آل از دیدگاه شرکت کنندگان آن- سه شنبه ۹۸/۱۱/۱

ارشد: بررسی یک مسابقه انبوه سپاری ایده آل از دیدگاه شرکت کنندگان آن- سه شنبه ۹۸/۱۱/۱


عنوان رساله/پایان نامه

بررسی یک مسابقه انبوه سپاری ایده آل از دیدگاه شرکت کنندگان آن

نام دانشجو

سید امیرحسین حسینی

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مدیریت کسب و کار / استراتژی

استاد راهنمای اول

دکتر محسن نظری

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر مسعود کیماسی

استاد مشاور دوم

 

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر محمد علی شاه حسینی

استاد داور دوم

دکتر جلیل حیدری

استاد داور سوم

 

استاد داور چهارم

 

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

سه شنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

98/11/01

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

14:30

مکان (ساختمان و کلاس)

کلاس 301 ساختمان امام رضا

چکیده رساله/پایان‌نامه

مسابقات ایده و انبوه سپاری نقش پر رنگی در برقراری ارتباط با مشتریان و جمع آوری دیدگاه های آنان در زمینه های گوناگون را داراست. امروزه شرکت ها با استفاده از این ابزار قدرتمند در صدد تلاش برای حداکثر کردن دریافتی خود از این هم آفرینی هستند. در این پژوهش در صدد هستیم که ابتدا عوامل موثر بر شرکت افراد در یک مسابقه انبوه سپاری را طبق یک مدل مفهومی و با توجه به ادبیات قبلی بسنجیم و رتبه دهی کنیم سپس به بررسی نقش بازی وار سازی، ساختار تیمی، ساختار جایزه ای مسابقات و نهایتا نحوه داوری این پروژه ها از دیدگاه شرکت کنندگان می پردازیم. خروجی این پژوهش طراحی یک مسابقه ایده آل از منظر شرکت کنندگان در مسابقه خواهد بود. نمونه های این پژوهش بر اساس دو پلتفرم مسابقات ایده بانک ملت و مسابقات سایت Problem.ir می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از دو نرم افزار SmartPLS 3 و SPSS صورت پذیرفته است. نتایج این پژوهش بیان می دارد که افراد غالبا به دلایل انگیزه های یادگیری، شناخته شدن توسط دیگران و کسب و کارها و انگیزه داشتن تفریح در این مسابقات شرکت می کنند. همچنین مسابقه ای با بین سه تا پنج جایزه، بدون ورودیه و دارای چند مرحله همراه با بازی وارسازی را افراد ترجیح می دهند. این پژوهش برای برگزار کنندگان مسابقات انبوه سپاری کاملا مفید و عملیاتی خواهد بود به نحوی که می توانند از این پژوهش در طراحی ساختار مسابقات خود استفاده کنند و بهترین نتیجه را بگیرند. در انتها نواقص پژوهش و پیشنهادات جهت پژوهش های آتی آورده شده است.

 

 

آدرس کوتاه :