مشروح خبر یا مطلب:

ارشد: بررسی گردش اطلاعات ساختگی در شبکه‌های اجتماعی برخط در ایران مورد مطالعه: توییتر- ۲۹ بهمن

ارشد: بررسی گردش اطلاعات ساختگی در شبکه‌های اجتماعی برخط در ایران مورد مطالعه: توییتر- ۲۹ بهمن


عنوان رساله/پایان نامه

بررسی گردش اطلاعات ساختگی در شبکه‌های اجتماعی برخط در ایران

مورد مطالعه: توییتر

نام دانشجو

سیده گلاوژ سیدامینی

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی-گرایش مطالعات کتابخانه‌های عمومی

استاد راهنمای اول

دکتر نادر نقشینه

استاد راهنمای دوم

-

استاد راهنمای سوم

-

استاد مشاور اول

دکتر محمدحسین جراحی

استاد مشاور دوم

-

استاد مشاور سوم

-

استاد داور اول

دکتر سپیده فهیمی‌فر

استاد داور دوم

دکتر المیرا جنوی

استاد داور سوم

-

استاد داور چهارم

-

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

سه‌شنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

29/11/1398

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

10:00

مکان (ساختمان و کلاس)

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ساختمان امام رضا(ع) کلاس 420

چکیده رساله/پایان‌نامه

هدف: شبکه‌های اجتماعی برخط این امکان را برای افراد فراهم کرده‌اند تا اطلاعات را با سهولت به اشتراک بگذارند و نگرش‌های خود را به صورت عمومی بیان کنند. در این شبکه‌ها اطلاعات به سرعت و به طور گسترده‌ای منتشر می‌شود. در عین‌حال، اطلاعات ساختگی نیز می‌تواند در این شبکه‌ها به راحتی گسترش یابد. اطلاعات ساختگی خسارات جبران‌ناپذیری برای زندگی بشری به بار می‌آورد. با رشد شبکه‌های اجتماعی برخط، این آسیب نیز افزایش می‌یابد. با این‌حال تاکنون هیچ پژوهشی به بررسی گردش اطلاعات ساختگی در شبکه توییتر فارسی نپرداخته است. هدف این پژوهش تشخیص و گردش اطلاعات ساختگی در شبکه توییتر فارسی است.

روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش متن‌کاوی انجام گرفته است. جامعه پژوهش از 253483 توییت، بازتوییت و منشن مربوط به واقعه‌ی سیل ایران در سال 1398 تشکیل شده است که از طریق خوشه‌بندی به دو دسته شایعات مثبت و منفی طبقه‌بندی شد. جهت گردآوری داده‌های پژوهش از سرویس تحلیل توییتر «واکاویک» استفاده شد.

یافته‏ها: شایعات مثبت و منفی الگوی یکسانی را در گردش خود نشان دادند. هشتگ‌ها، ارجاعات، زمان، احساسات، علائم سجاوندی، دنبال‌کنندگان، تعاملات، مشارکت و فراوانی فعالیت در فرایند تشخیص اطلاعات ساختگی بررسی شدند. هشتگ‌ها، دنبال‌کنندگان، تعاملات، مشارکت، فراوانی فعالیت و زمان نیز در کشف الگوی گردش اطلاعات ساختگی اثرگذار بودند.

نتیجه‏گیری: توییت‌های شایعات حاوی هشتگ‌ها، ارجاعات و علائم سجاوندی زیادی بودند. این توییت‌ها غالباً حاوی احساسات منفی بودند. بیشترین زمان ارسال توییت‌ها، ساعت 15 و کمترین فعالیت در ساعت 20 بود. هر چه فاصله‌ی زمانی بین توییت‌های شایعات و وقوع سیل کمتر بود، میزان بازتوییت‌ها افزایش یافته بود. کاربران اثرگذار منتشرکننده‌ی شایعات، دنبال کنندگان بسیاری داشتند، فعالیت توییتری آن‌ها زیاد بود و  به صورت شبکه‌ای پراکنده فعالیت می‌کردند. با توجه به بررسی ویژگی‌های متعدد، کاربران اثرگذار به مثابه‌ی رهبران فکری، طبق جریان دو‌مرحله‌ای اطلاعات، گسترش شایعات را تحت‌الشعاع قرار دادند.

 

آدرس کوتاه :