مشروح خبر یا مطلب:

ارشد: بررسی ریسک اطلاعات نامتقارن و رابطه آن با حجم معاملات در سهام شرکت‎های صنعت بیمه با استفاده از مدل‎های ریزساختار بازار

ارشد: بررسی ریسک اطلاعات نامتقارن و رابطه آن با حجم معاملات در سهام شرکت‎های صنعت بیمه با استفاده از مدل‎های ریزساختار بازار


 

 

 

 

 

 

عنوان رساله/پایان نامه

بررسی ریسک اطلاعات نامتقارن و رابطه آن با حجم معاملات در سهام شرکت‎های صنعت بیمه با استفاده از مدل‎های ریزساختار بازار

نام دانشجو

پانته آ نوروزی

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مالی بیمه

استاد راهنمای اول

 رضا تهرانی

استاد مشاور اول

سعید فلاح‎پور

استاد داور اول

علی نمکی

استاد داور دوم

عزت اله اصغری زاده

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

یکشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

31/06/1398

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

16:45

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان امام رضا کلاس 301

چکیده رساله/پایان‌نامه

تأثیر اطلاعات بر معاملات بازار سهام یکی از مباحث مهم در این بازارها است. تقارن اطلاعات در عمل به سختی اتفاق می‌افتد. بنابراین، ریسک اطلاعاتی نیز یکی از ریسک‌های مهم برای سرمایه‌گذاران در بازارهای سهام است و در نتیجه وجود اطلاعات خصوصی ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی ریسک اطلاعات نامتقارن و رابطه آن با حجم معاملات در سهام شرکت‎های صنعت بیمه با استفاده از مدل‌های ریزساختار بازار است. از مهم‌ترین مدل‌هایی که احتمال معاملات بر اساس اطلاعات را اندازه‌گیری می‌کنند می‌توان بهPIN ، VPIN و ... اشاره کرد که با استفاده از اطلاعات ریزساختار بازار ریسک اطلاعاتی را اندازه‌گیری می‌کنند. برای بررسی تأثیر ریسک اطلاعات بر بازار نیز می‌توان رابطه بین متغیر ریسک با عواملی چون حجم معاملات و ... را مورد بررسی قرار داد.

برای بررسی ریسک اطلاعات با استفاده از متغیرهای ذکر شده، از اطلاعات شرکت‌های بیمه‌ای فعال بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردیده است و با استفاده از اطلاعات معاملات انجام شده بر روی سهام این شرکت‌ها عدم تقارن اطلاعاتی و ارتباط آن با عوامل بازار بررسی گردیده است. برای تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات نیز می‌توان از نرم‌افزارهایی مانند Matlab و Eviews استفاده کرد.

 

آدرس کوتاه :