مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- بررسی اثر درگیری مشتری بر ارائه دیدگاه در بازار آنلاین

ارشد- بررسی اثر درگیری مشتری بر ارائه دیدگاه در بازار آنلاین


 

 

 

 

عنوان رساله/پایان نامه

بررسی اثر درگیری مشتری بر ارائه دیدگاه در بازار آنلاین

نام دانشجو

مهسا گودرزی

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

MBA بازاریابی

استاد راهنمای اول

دکتر محسن نظری

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر نادر سید امیری

استاد مشاور دوم

 

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر منوچهر انصاریان

استاد داور دوم

دکتر عربلو

استاد داور سوم

 

استاد داور چهارم

 

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

سه شنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

18/04/1398

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

17

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان جنوبی کلاس 20

چکیده رساله/پایان‌نامه

خصوصیات ویژه بازار الکترونیک موجب شده است تا این پلتفرم به سرعت گسترش یافته و مورد استقبال خریداران اینترنتی واقع شود. گسترش این پلتفورم فرصت‌های فراوانی را در زمینه‌های مختلف برای کسب‌و‌کارها و مصرف‌کنندگان فراهم آورده است و بسیاری از ابعاد آن هنوز کاملا موشکافی نشده است. یکی از مسائل اصلی که  برای کسب‌و‌کارها و به ویژه کسب‌و‌کارهای اینترنتی متوسط و کوچک اهمیت زیادی دارد، ایجاد تمایل در مشتری برای نوشتن دیدگاه آنلاین است.

هدف از انجام این تحقیق بررسی روابط بین درگیری و اعتماد مشتری و اثرات آن بر تمایل به نوشتن دیدگاه‌های اینترنتی با تمرکز بر بازار الکترونیک کسب‌و‌کار به مشتری است. بدین منظور و بر مبنای فرضیات تحقیق، مدلی عنوان می‌شود که این روابط را مفهوم سازد. این تحقیق یکی از اولین مطالعاتی است که به بررسی تمایل به نوشتن دیدگاه الکترونیکی در یک پلتفورم بازار مجازی می‌پردازد.

متدلوژی این تحقیق بر آزمودن این مدل عنوان شده استوار است و روش جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه است. جامعه آماری مورد مطالعه، دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران می‌باشد، بنابراین طبق جدول مورگان تعداد 322 یا بیشتر نمونه خواهیم داشت. روش گردآوری داده‌ها از طریق فراهم‌آوردن پرسشنامه اینترنتی و دستی و قرار دادن آن در معرض جامعه آماری با استفاده از کانال‌های اجتماعی و توزیع میدانی خواهد بود. داده‌های جمع‌آوری شده در این مطالعه را با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری  با استفاده از نرم‌افزار آماریSPSS AMOS  مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم. سپس مدل اندازه‌گیری را از نظر اعتبار و تناسب آماری ارزیابی می‌سنجیم. در ادامه به ارزیابی مدل ساختاری، آنالیز مسیر و سنجش واسطه‌گری متغیرهای ذکر شده می‌پردازیم. انتظار می‌رود آنالیز داده‌ها منجر به اثبات مدل بیان شده گردد.

این تحقیق مدلی را برای کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط فراهم می‌آورد که به واسطه آن بتوانند اهمیت درگیری مشتری و اعتماد را در بازار الکترونیک درک کرده و با استفاده از ویژگی‌های منحصر به فرد این پلتفورم، زمینه را برای رونق کسب‌و‌کار و بهبود فعالیت‌های بازاریابی خود فراهم آورند.

 

آدرس کوتاه :