مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- بازرگانی: تاثیر زیبایی بصری کالا بر حساسیت قیمت مصرف کننده

ارشد- بازرگانی: تاثیر زیبایی بصری کالا بر حساسیت قیمت مصرف کننده


عنوان رساله/پایان نامه

تاثیر زیبایی بصری کالا بر حساسیت قیمت مصرف کننده

نام دانشجو

محبوبه شریفی

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مدیریت بازرگانی

استاد راهنمای اول

دکتر ابوالقاسم میرا

استاد مشاور اول

دکتر محسن نظری

استاد داور اول

دکتر محمد رحیم اسفیدانی

استاد داور دوم

دکتر سمیع راده

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

سه شنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

30/11/1397

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

17.00

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان شمالی, کلاس 6

چکیده رساله/پایان‌نامه

در دنیای امروز به علت نیازمندی­ها و تقاضاهای مصرف­کنندگان که مدام در حال تغییر است، شرکت‌ها به دنبال ایجاد تمایز در محصولات خود هستند تا به این وسیله مزیت رقابتی برای خود ایجاد کنند و برنده بازار باشند. همچنین کالاها در تمامی بخش‌ها تحت تأثیر تصمیم خرید مصرف کنندها می‌باشد، بنابراین با بالا گرفتن رقابت در بازار، تولید کنندها شروع به تمرکز بر روی تولید کالاهای خاص از نظر ظاهری و تکنولوژیکی نمودند. این پژوهش به بررسی تأثیر زیبایی بصری کالا بر حساسیت قیمت به عنوان عامل تأثیرگذار بر رفتار خرید مصرف‌کننده پرداخته است و تلاش بر تمرکز بر روی کالاهایی می‌باشد که از نظر ظاهری دارای طراحی خاص و به اصطلاح منحصر به فرد می‌باشند و بررسی می‌شود که آیا این تمایز در طراحی برای مشتریان سبب ایجاد ارزش و ادراک از کیفیت می‌شود؟ این ادراک ارزش و ادراک از کیفیت با توجه به منحصر به فرد بودن طراحی کالا سبب کاهش سطح حساسیت قیمت در مصرف کننده می‌شود؟در این پژوهش فرض بر این است که هرچه کالا نادرتر باشد، حساسیت قیمت هم کمتر خواهد بود و همچنین اینطور فرض می‌شود که کالا از کیفیت بالاتری برخوردار است و طراحی منحصر به فرد ارزش آفرینی خواهد کرد. این تحقیق در نظر دارد رابطه حساسیت قیمت مشتری و زیبایی بصری کالا را بسنجد. جامعه آماری مورد بررسی شامل خریداران مراکز خرید سطح شهر تهران می‌باشد. حجم نمونه 384 نفر محاسبه شد و بعد از حذف 1 پرسشنامه مخدوش در نهایت 383 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. سعی بر آن بوده است که خریداران  مراکز خرید (پاساژ) از چهارگوشه تهران انتخاب شوند و جهت انجام تحلیل از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. پس از بررسی فرضیات مشخص شد بین طراحی کالا و ارزش ادراک شده و کیفیت ادراک شده رابطه معنادار وجود دارد.

 

 

آدرس کوتاه :