مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- بازاریابی: بررسی تاثیر قابلیت نوآوری، تجربه مشتری و شهرت بر وفاداری مشتری در خرده‌فروشی‌های آنلاین (مطالعه موردی: مشتریان خرده فروشی آنلاین دیجی‌کالا)

ارشد- بازاریابی: بررسی تاثیر قابلیت نوآوری، تجربه مشتری و شهرت بر وفاداری مشتری در خرده‌فروشی‌های آنلاین (مطالعه موردی: مشتریان خرده فروشی آنلاین دیجی‌کالا)


عنوان رساله/پایان نامه

بررسی تاثیر قابلیت نوآوری، تجربه مشتری و شهرت بر وفاداری مشتری در خرده‌فروشی‌های آنلاین (مطالعه موردی: مشتریان خرده فروشی آنلاین دیجی‌کالا)

نام دانشجو

پریسا سلطانی

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی

استاد راهنمای

دکتر منوچهر انصاری

استاد مشاور

دکتر خانلری

استاد داور اول

دکتر حقیقی

استاد داور دوم

دکتر محمدیان

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

سه شنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

30/11/1397

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

16:15

مکان (ساختمان و کلاس)

301 سا ختمان امام رضا  دانشکده مدیریت

چکیده رساله/پایان‌نامه

 

 

آدرس کوتاه :