مشروح خبر یا مطلب:

ارشد: ارائه مدل کسب و کار برای هلدینگ‌های خدمات بازارسرمایه

ارشد: ارائه مدل کسب و کار برای هلدینگ‌های خدمات بازارسرمایه


عنوان رساله/پایان نامه

ارائه مدل کسب و کار برای هلدینگ‌های خدمات بازارسرمایه

نام دانشجو

عطا شاکری

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مدیریت اجرایی

استاد راهنمای اول

دکتر محمد علی شاه حسینی

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر رضا تهرانی

استاد مشاور دوم

 

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر محسن نظری

استاد داور دوم

دکتر صادق قادری کنگاوری

استاد داور سوم

 

استاد داور چهارم

 

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

یکشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

10/06/1398

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

18

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان امام‌رضا، کلاس 401

چکیده رساله/پایان‌نامه

گسترش کاربران بر خط، نمونه‌های اولیه معاملات شرطی و الگوریتمی، افزایش تعداد کارگزاری‌ها، نگاه‌های جدیدتر جامعه برای سرمایه گذاری، گسترش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و توسعه استارت‌آپ‌های حوزه فین‌تک باعث شده است تا رفتار و الگوهای  بازار سرمایه کشور دستخوش تغییرات اساسی شود. در این میان در سال 96 قانونی تحت عنوان "گروه‌ خدمات بازارسرمایه" تصویب شد که طی آن شرکت‌هایی که بیش از یک نهاد خدمات بازارسرمایه را دارند می‌توانند به تاسیس هلدینگ اقدام کنند. این تغییرات و نکات مبهم باعث شده تا  گروه‌های عمده و فعالین بازار چشم‌انداز روشن و دقیقی در مورد آینده این تغییرات و تاثیرات آنها نداشته باشند. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از شیوه تحقیق کیفی به جمع‌آوری نظرات خبرگان و فعالین بازار سرمایه پرداخته شود و در نهایت این نظرات در قالب یک مدل کسب و کار ارائه شود. شرکت‌کنندگان در پژوهش از میان مدیران و افراد صاحب‌نظر در شرکت‌های کارگزاری، مشاور سرمایه‌گذاری، خدمات IT و تکنولوژی،  مراکز علمی و دانشگاهی و مدیران سازمان بورس و قانون‌گذاران انتخاب شده است. برای کسب نظرات این افراد از روش دلفی و گروه کانونی استفاده شده است، بدین شکل که پس از انجام مطالعات کتابخانه‌ای و استخراج مولفه‌های مدل کسب و کار، طی دو دوره مصاحبه با خبرگان، پرسشنامه دلفی تکمیل شد و با استفاده از تحلیل مضمون مولفه‌های مدل کسب و کار استخراج گشت و در نهایت در جلسه گروه کانونی به بحث گذاشته شد و در قالب مدل کسب و کار انتخابی ارائه شد. در طی این پژوهش تایید شد که شرکت‌های پیشرو و بزرگ در بازارسرمایه به سمت هلدینگ شدن حرکت می‌کنند و از منظر زیرساختی و ارزش پیشنهادی صنعت خدمات بازارسرمایه دچار تغییرات خواهد شد و توسعه بیش از پیش IT و مدیریت دارایی در آینده این صنعت متصور است. همچنین نهادهای فعلی بازارسرمایه به منظور حرکت به سمت هلدینگ خدمات بازارسرمایه نیازمند هستند مفاهیم جدید مانند: برندینگ، مدیریت ارتباط با مشتری، توسعه منابع‌انسانی و اعتبارسنجی را در کسب و کارهای خود بیشتر مورد توجه قرار دهند. از سمت دیگر فرآیندها و فعالیت‌های اجرایی در بازارسرمایه به سمت اتوماتیک و غیرحضوری شدن خواهد رفت و ساختار هزینه و درآمد در آینده تغییر خواهد داشت.

 

آدرس کوتاه :