مشروح خبر یا مطلب:

آدوسی- حسین

آدوسی- حسین


 نام خانوادگی:  آدوسی
 نام:  حسین
 سمت:  رییس اداره آموزش دانشکده مدیریت
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  
 ایمیل:  adousi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

 

آدرس کوتاه :