مشروح خبر یا مطلب:

آخرین مهلت دفاع در نیمسال اول روز 30 بهمن ماه است

آخرین مهلت دفاع در نیمسال اول روز 30 بهمن ماه است


قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

طبق تقویم اموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99، آخرین مهلت دفاع در نیمسال اول روز 30 بهمن ماه است.
 
آدرس کوتاه :