گروه MBA گروه MBA

گروه MBA در سال 1392 با انتزاع از گروه مدیریت بازرگانی و در راستای برنامه دانشگاه تهران جهت مدیریت متمرکز و یکپارچه اجرای رشته MBA در دانشکده مدیریت تاسیس گردید. در حال حاضر این گروه در مقطع کارشناسی در رشته مدیریت کسب و کارهای کوچک و در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت کسب و کار (BMA) در گرایش های 7گانه استراتژی، بازاریابی، رفتار سازمانی و منابع انسانی، سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، عملیات و زنجیره تامین، فناوری و مالی پذیرش دانشجو دارد. همچنین این گروه علاوه بر برنامه­ ریزی برای گسترش فعالیت های بین رشته ای در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، در مقطع دکتری (PhD) نیز از مهر ماه 1396 پذیرش دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی را دست اجرا دارد. بعلاوه طراحی و اجرای برنامه های مشترک با مدارس کسب و کار بین المللی در دستور کار آینده گروه MBA قرار دارد.

اهمیت آموزش MBA:

امروزه در اقتصادهای توسعه یافته و نوظهور، توسعه کسب و کارهای نوین و مبتنی بر دانش و فناوریهای پیشرفته اهمیت بسزائی دارد. بعلاوه با ظهور دانشگاه های نسل سوم و کارآفرین، نقش روزافزون فارغ ­التحصیلان دانشگاهها در ایجاد و گسترش کسب و کارهای جدید مورد تاکید است. در این خصوص رشته مدیریت کسب و کار (MBA) به عنوان یکی از راهکارهای موثر در توسعه قابلیت و مهارت­های مرتبط با کسب و کار در بین فارغ­ التحصیلان مقطع کارشناسی رشته­ های مختلف دانشگاهی بویژه رشته­ های فنی و مهندسی، از جمله پرتقاضاترین رشته­ های دانشگاهی در سطح بین المللی و بویژه در کشورهای توسعه یافته می باشد. 
بر این اساس، گروه MBA تلاش دارد با جلب همکاری دیگر گروههای آموزشی دانشکده نسبت به گسترش فعالیت های بین رشته ای اقدام نموده و از طریق کمک به توسعه دانش و مهارت­های مدیریت کسب و کار در بین فارغ­ التحصیلان مقطع کارشناسی سایر رشته­ های دانشگاهی، پیوند مناسبی بین دانش فنی و مهارت کسب و کار در کشور برقرار نماید.

اهداف گروه MBA:

بر اساس نکات فوق، مهمترین اهداف مورد نظر گروه MBA عبارتند از:
- توسعه و تعمیق دانش کسب و کار در بین فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی سایر رشته های دانشگاهی
- کمک به برقراری پیوند منطقی بین توسعه دانش فنی و ارتقاء مهارت کسب و کار در کشور
- تقویت جنبه کاربردی و عملی دانش مدیریت کسب و کار در کشور
- کمک به ارتقاء تعاملات صنعت و دانشگاه و افزایش سهم دانشگاه در کمک به توسعه محیط پیرامونی و تحقق مفهوم دانشگاه کارآفرین
- ارتقاء موقعیت بین المللی آموزش مدیریت در کشور با تمرکز بر کسب جایگاه مناسب در رتبه بندیهای بین­ المللی MBA