درباره گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

اولـین گروه  علم اطلاعات و دانش شناسی ایران  در دانشگاه تهـران بـا یـاری متخصصـان  و نیز تلاش های شادروان ایرج افشار  مدیر طرح نوسازی کتابخانه های دانشگاه تهران و کتابشناس نامی ایران، در سال تحصیلی 1345  در دانشکده نوپای علوم تربیتـی آغـاز بـه کـار کـرد.

اعضای گروه یک نفر دانشیار و 7 نفر استادیار است.

هم اکنون رشته ی علم اطلاعات و دانش شناسی دارای ورودی در مقاطع کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی، کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات، آرشیو، علم سنجی، کتابخانه های دیجیتالی، کتابخانه های عمومی و کتابخانه های دانشگاهی و در دوره ی دکتری دارای  دو گرایش مدیریت اطلاعات و بازیابی اطلاعات است.

معرفی رشته:

با گسترش دانش و اطلاعات، مسئله ی سازماندهی و بازیابی آن ها به عنوان چالشی بسیار مهم مطرح است و این امر نیازمند تربیت متخصصان حوزه ی اطلاعات و دانش است. بعلاوه مسئله اهمیت حفظ آثار و اسناد باارزش در کشور و سازماندهی اصولی و اشاعه آن ها به عنوان حافظه ی تاریخی بشر بسیار با اهمیت بوده و نیازمند تربیت متخصصانی در حوزه ی  آرشیو است. با توجه به اهمیت پیشرفت و رشد علمی به ویژه در دوره ی کنونی، سنجش علم  و آگاهی از روش های پیشرفت علمی مورد توجه است، بنابراین متخصصان علم سنجی در این گروه در این حوزه تخصص می یابند.

اهداف گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

تربیت متخصصان مدیریت اطلاعات به منظور مدیریت دانش سازمانی و اطلاعات مراکز پژوهشی

تربیت متخصصان آرشیو به منظور حفظ میراث فرهنگی کشور و اشاعه ی آن ها

تربیت متخصصان علم سنجی به منظور اعتلای و پیشرفت رشد علمی در کشور و در سطح بین المللی

تربیت متخصصان و مدیران کتابخانه های دانشگاهی، دیجیتالی و عمومی

انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی مراکز مهم پژوهشی کشور

تربیت مشاوران اطلاعاتی کلیه سازمان ها و شرکت ها

 

اعضای هیات علمی

 
مهشید التماسی

مهشید التماسی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد خندان

محمد خندان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مریم صراف زاده

مریم صراف زاده 

استادیار
شماره تماس: 02161117723
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سپیده فهیمی فر

سپیده فهیمی فر 

استادیار
شماره تماس: 02166970178
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه فهیم نیا

فاطمه فهیم نیا 

دانشیار
شماره تماس: 61117713
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مریم ناخدا

مریم ناخدا 

استادیار
شماره تماس: 61117716
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نادر نقشینه

نادر نقشینه 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا نوروزی

علیرضا نوروزی 

دانشیار
شماره تماس: 02161117669
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا وصفی

محمدرضا وصفی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 9 نتیجه
از 1